LY3 - Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
LY3 - Bükkös sziklaerdők:
A Középhegység sziklás, köves, kőtörmelékes, gyakran meredek, többnyire északias kitettségű oldalain megjelenő, kis kiterjedésű, bükk (Fagus sylvatica), ritkábban hársak (Tilia spp.) és hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) uralta erdők (e fafajok összesített elegyaránya legalább 50%). Jellemző még a berkenye fajok (Sorbus spp.) jelenléte és a magas kőris (Fraxinus excelsior) csaknem teljes hiánya is. Egyaránt lehetnek teljesen zárt vagy ligetes, gyepekkel mozaikos erdők. Gyepszintjük gyakran őriz sziklákhoz, köves talajhoz kötődő fajokat (pl. nyúlfarkfű - Sesleria fajok, fehér sás - Carex alba, tarka nádtippan - Calamagrostis varia, Hármaslevelű macskagyökér - Valeriana tripteris, mohos csitri - Moehringia muscosa, gombos varjúköröm - Phyteuma orbiculare). A nitrogénigényes, zavarástűrő fajok szinte mindig hiányoznak. Hazai összes kiterjedése 550 ha körüli. A Dunántúli-középhegységben ott fordul elő (160 ha), ahol dolomit alapkőzeten a változatos domborzat miatt a bükkösök és a molyhos tölgyesek egymáshoz közel fordulnak elő. Itt leggyakoribb a Bakonyban és a Vértesben, de megtalálható a Pilisben a Keszthelyi- és a Budai-hegységben is. Északi-középhegységi előfordulása mészkőhöz kapcsolódik (350 ha) és alapvetően a Bükk hegységre terjed ki. Elszórt és bizonytalan adatai vannak a Dunántúlról (Kőszegi-hegység, Balaton-felvidék, Mecsek) és az Északi-középhegységből is (Naszály, Cserhát, Aggteleki-karsztól, Márta). Általában jól felismerhető élőhely, elkülönítési problémákat a fajszegény gyepszintű állományok okozhatnak (amelyek a bükkösökre [K5] is hasonlítanak). Bükki kiterjedését ugyanakkor erősen felülbecsültnek érezzük.LY3 – Limestone beech forests:
They grow on the rocky, stony and/or detrital, often steep dolomite and limestone areas of the Északi- and Dunántúli-középhegység. Beech, or infrequently Tilia species and Acer pseudoplatanus dominate these forests. The joint mixture ratio of these trees is 50% at least. Presence of Sorbus species and the almost total absence of Fraxinus excelsior is characteristic. Limestone beech forests can be a completely closed forest, as well as mosaics of forest and grassland patches. The herb layer often holds relic species connected to cliffs and stony ground (e.g. Sesleria species, Carex alba, Calamagrostis varia, Valeriana tripteris, Moehringia muscosa, Phyteuma orbiculare). Nitrophyte and disturbance tolerant species are almost missing. The total area of the habitat is around 550 ha in Hungary. In the Dunántúli-középhegység this habitat type is connected to dolomite bedrock, where due to the variable terrain, beech and downy oak woodlands can be found next to each other. Hence limestone beech forests are most frequent in Bakony and Vértes, additionally it occurs in the Keszthelyi-hegység, in the Budai-hegység and in Pilis. This habitat is connected to limestone in the Északi-középhegység (350 ha), the occurrences are basically limited to Bükk mountain. There are scattered and uncertain other data from Dunántúl (Kőszegi-hegység, Balaton-felvidék, Mecsek) and from other places of the Északi-középhegység (Naszály, Cserhát, Aggteleki-karszt, Mátra). The recognition of the habitat type is quite easy, only the stands with species poor herb layer can cause problems. However, its extension is presumably overestimated in Bükk.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: