LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők:
A Középhegységben sziklás, köves, kőtörmelékes gerinceken, tetőkön, tető közeli részeken, ritkábban hegyoldalakban megjelenő, tölgyes jellegű elegyes erdők gyűjtőcsoportja. A bükk (Fagus sylvatica) visszaszorul, jellemző a magas kőris (Fraxinus excelsior), a hársak (Tilia spp.), a juharok (Acer spp.), a cser- (Quercus cerris), a kocsánytalan (Q. petraea) és / vagy a molyhos tölgy (Q. pubescens) kisebb-nagyobb arányú előfordulása. A gyakori magas cserjeszint meghatározó faja a húsos som (Cornus mas), máskor sziklai cserjék (madárbirs fajok – Cotoneaster spp., szirti gyöngyvessző – Spiraea media) a jellemzőek. A gyepszint többnyire jól fejlett, összetétele igen változó lehet: Egyes típusokban gyakori a kora tavaszi hagymás-gumós aszpektus és sok a nitrofiton (tetőerdők, Tilio-Fraxinetum), máskor a gyepszintet száraz és fényigényes erdei fajok uralma jellemzi, száraz gyepi és sziklaerdei fajokkal kiegészülve. Hazai összes kiterjedése meghaladja a 2300 ha-t. Legnagyobb kiterjedésben (1200 ha) a Dunántúli-középhegységben található, ahol általánosan elterjedt (ritka a Keszthelyi-hegységben, a Balaton-felvidéken és a Velencei-hegységben), de északi-középhegységi kiterjedése alig kisebb (1000 ha, hiányzik: Cserehát, Putnoki-dombság, ritka: Heves-Borsodi-dombság, Medves környéke, Cserhát). Előfordul a Dél-Dunántúlon (100 ha, Mecsek, Villányi-hegység) és a szigetszerűen a Nyugat-Dunántúlon (Kőszegi-hegység) is. Hegyvidéki, korábban gyakran erős emberi hatással érintett élőhely, amely gyakran több szempontból is átmeneti jellegű, ezért elkülönítése a sziklás erdőktől [LY2, LY3] és más elegyes erdőktől [K2] is problémás lehet.LY4 – Mixed relic oak forests on rocks:
Group of mixed oak forests that occur on rocky, stony and/or detrital ridges, on hilltops, on convex terrain forms, in areas around the hilltops, or more infrequently on slopes in the Dunántúli- and Északi-középhegység. Fraxinus excelsior, Tilia and Acer species, Quercus petraea and/or Q. pubescens are the most characteristic tree species of this habitat type. Dominant species of the frequently high shrub layer is Cornus mas, whilst Cotoneaster species, Spirea media can also be prevalent in other stands. The herb layer is usually dense, and diverse in species. The presence of nitrophytes and spring geophytes characterize certain types of the habitat (Tilio-Fraxinetum). In other types, species of dry grasslands and light-demanding forests dominate the herb layer, where species of rocky forests also occur. The total area of the habitat type is more than 2300 ha in Hungary. It is widespread in the Dunántúli-középhegység (1200 ha, rare in the Keszthelyi-hegység, on Balaton-felvidék and in the Velencei-hegység). Its extension is a bit smaller in the Északi-középhegység (1000 ha, absent from: Cserehát, Putnoki-dombság, infrequent: Heves-Borsodi-dombság, vicinity of Medves, Cserhát). Occurs on Dél-Dunántúl (100 ha, Mecsek, Villányi-hegység) and sporadically on Nyugat-Dunántúl (Kőszegi-hegység). Mixed relic oak woodlands are submontane habitats that were formerly under strong human influence, and recently show transitional character from different aspect. Hence, its separation can be difficult from other rocky forests [LY2, LY3] and mixed forests [K2].
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: