P45 - Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek - Wooded pastures and sweet chestnut forests

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
P45 - Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek:
Emberi használattal, legeltetéssel és / vagy kaszálással kialakított, fás – gyepes élőhelyek. Az eredeti vagy telepített fás növényzet sokszor tájképileg is jellemző. A fák láthatóan nem zárt állásban nőttek: szinte mindig alacsonyan elágazók, vastag oldalágakkal, sokszor csaknem a földig ágasak, koronájuk terebélyes, átmérőjük nagy. A fák legalább részben idősek, minimális átmérőjük 30-40 cm, de elérheti az 1 m-t is. Régen az erdőhasználattal összefüggésben gyakori és elterjedt volt, mai összes hazai kiterjedése nem éri el az 5500 ha-t. Legnagyobb mennyiségben a Dél-Dunántúlon (összesen 2500 ha) és hozzá kapcsolódó területeken (elsősorban Belső-Somogyban, a Zselicben, a Mecsek környékén – 1700 ha, valamint a Zalai-dombságban – 500 ha és a Dráva-síkon – 300 ha) fordul elő. A Nyugat-Dunántúlon ezen kívül csak szórtan található (további 250 ha), az Alföld észak-keleti részén azonban szintén nagyobb mennyiségben jelenik meg (kb. 400 ha). Gyakori még a Dunántúli-középhegységben (1300 ha), elsősorban a nyugati részén (Balaton-felvidék, Bakony, Vértes). A Kisalföldön csak szórványosan fordul elő, elsősorban a déli részeken (250 ha) és az Északi-középhegységben sem túl gyakori (500 ha, Börzsöny, Cserhát, Márta, Bükk, Hevesi-Borsodi-dombság, Cserehát, Sátor-hegység).P45 – Wooded pastures and sweet chestnut forests:
Forest-grassland mosaics formed by human land use (coppicing, grazing and/or mowing). The original or planted woody vegetation forms characteristic landscapes. The trees are free standing; they branch often close to the ground, with thick boughs, their crowns and the diameter of the trunks are huge. The trees, at least partly, are old, with a minimum of 30-40 cm diameter, but sometimes the thickness of the trunk can reach 1 m. The total area of the habitat is almost 5500 ha. It can be found with the greatest extension (2500 ha) on Dél-Dunántúl and in the connecting regions, especially in Belső-Somogy, in Zselic, and in the vicinity of Mecsek (1700 ha), as well as in the Zalai-dombság (500 ha) and on Dráva-sík (300 ha). Beyond these occurrences it is sporadic on Nyugat-Dunántúl (further 250 ha). It covers larger areas again in the north-eastern part of Alföld (approx. 400 ha), and in the Dunántúli-középhegység (1300 ha), especially in its western part (Balaton-felvidék, Bakony, Vértes). Sporadic also on Kisalföld, mainly in the southern part (250 ha) and also not common in the Északi-középhegység (500 ha, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Heves-Borsodi-dombság, Cserehát, Sátor-hegység). Human influence plays significant role in the development of wooded pastures and sweet chestnut woodlands. In the past, these habitats were common and widespread, but as a consequence of abandonment of the traditional use, their extension is sharply decreasing.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: