RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők - Uncharacteristic (often pioneer) softwood forests and plantations

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők:
Olyan puha fájú, őshonos fajok uralta, erdei lágyszárúakban többnyire szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba [J-L-ig] nem sorolhatóak be biztosan. Egyaránt lehetnek telepített és spontán kialakult faállományok. Leggyakoribb alkotóik fűz (Salix) és nyár (Populus) fajok, a mézgás éger (Alnus glutinosa) és a nyír (Betula pendula), a Délnyugat-Dunántúlon az erdeifenyő (Pinus sylvestris) is. Minimális záródása 33%, a kemény fák aránya max. 50%. Összes hazai kiterjedése mintegy 45000 ha, az országban csaknem egyenletesen mindenhol előfordul. Legnagyobb kiterjedésben az Alföldön (közel 20000 ha) és a Dél-Dunántúlon (11000 ha) találni. Kisebb a kiterjedése a Nyugat-Dunántúlon (5000 ha) és a Kisalföldön (6000 ha), legritkább a Dunántúli- és az Északi-középhegységben (2400 ill. 1600 ha). Alapvetően ember által létrehozott élőhelytípus, legnagyobb kiterjedésben olyan síkvidéki területeken találjuk, ahol a talajvízszint magasan van (a Duna, a Tisza, a Dráva és a Rába völgye, Belső-Somogy). Legritkábban a zártabb erdőtakaróval rendelkező hegy-dombvidékeken fordul elő (pl. Zalai-dombság, Bakony, Vértes, Visegrádi-hegység, Börzsöny, Mátra, Bükk, Putnoki-dombság, Aggteleki-karszt, Sátor-hegység).RB – Uncharacteristic (often pioneer) softwood forests and plantations:
Softwood forests of native trees that mainly have poor herb layer and can not be classified to another natural habitat type [from J to N]. Plantations and spontaneous forest stands equally belong to this habitat type. Most often Salix and Populus species, Alnus glutinosa and Betula pendula consist these woodlands, furthermore Pinus sylvestris on the western edge of the country. Minimal closure of the woodland is 33%, and maximal proportion of hardwoods is 50%. The total area of the habitat is 45000 ha, occurring almost evenly in the country. It covers the largest area on Alföld (almost 20000 ha) and on Dél-Dunántúl (11000 ha). Its extension is smaller on Nyugat-Dunántúl (5000 ha) and on Kisalföld (6000 ha), most infrequent in the Dunántúli- and in the Északi-középhegység (2400 and 1600 ha). Basically it is a man-made habitat, occurring with the largest area on those lowlands, where the level of the groundwater is high (valleys of Duna, Tisza, Dráva and Rába, Belső-Somogy). Most infrequent on colline-submontane regions with closed forest cover (e.g. Zalai-dombság, Bakony, Vértes, Visegrádi-hegység, Börzsöny, Mátra, Bükk, Putnoki-dombság, Aggteleki-karszt, Sátor-hegység).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: