RD - Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények - Uncharacteristic forests and plantations mixed with non-native tree species

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
RD - Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények:
Hazánkban nem őshonos fafajokkal elegyes erdők, ahol az idegenhonos fafajok aránya kb. 50-75% közötti. Származhatnak ültetésből és spontán betelepülésből is. Az országban egyenletesen elterjedt, jobbára már féltermészetesnek sem minősíthető élőhely (kivéve elsősorban a Nyugat-Dunántúlt és az Északi-középhegységet). Az RD adatok közt sok a tévesen adatbázisba került akácos, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon elsősorban erdei gyepszinttel rendelkező, de sok fenyőt tartalmazó, féltermészetes állományok vannak.RD – Uncharacteristic forests and plantations mixed with non-native tree species:
Planted or spontaneous forests with 50–75% mixture ratio of non-native trees. The habitat is generally widespread in the country, but most stands are not even semi-natural (except especially the stands of Nyugat-Dunántúl and Északi-középhegység). There are a lot of false RD data of Robinia stands in the database. At the same time there are semi-natural stands erroneously mapped as this habitat type on Nyugat-Dunántúl with a lot of forest species in the herb layer and with high mixture ratio of Picea abies and Pinus sylvestris in the tree layer.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: