B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak - Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis and Alisma

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak:
Alacsony, többnyire kevéssé versenyképes mocsári növények által alkotott, általában laza szerkezetű vagy törpe termetű mocsári növények állományaiból álló, gyakran iszapos felszínű, vízparti társulások. Jellemző fajok: Butomus umbellatus, Alisma-fajok, Eleocharis palustris. Élőhelyi adottságai miatt ide soroljuk a mételykórós mocsarakat, továbbá a Bolboschoenus maritimus nem szikes élőhelyeken előforduló állományait is. Országos kiterjedése 1350 ha, ennek uralkodó része a Tiszai-Alföldre esik (1100 ha, 81%). Szórványos a Dunai-Alföldön (150 ha), ritka a Kisalföldön (10 ha), a Dunántúli-dombságban (16 ha), a Nyugat-Dunántúlon (10 ha), a Dunántúli- (15 ha) és az Északi-középhegységben (50 ha). A B2-nél még pionírabb jellegű élőhely, dokumentálási valószínűsége ezért a megelőző évek időjárásától nagymértékben függ.B3 – Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis and Alisma:
This freshwater habitat is dominated by small, mainly less competitive marsh plants e.g. Butomus umbellatus, Alisma species, Eleocharis species. Due to their habitat conditions, the Oenanthe aquatica marshes as well as the not saline stands of Bolboschoenus maritimus also belong to this habitat type. The area of the habitat is 1350 ha in the country, the major part of it is on Tiszai-Alföld (1100 ha, 81%). It is sporadic on Dunai-Alföld (150 ha), rare on Kisalföld (10 ha), in the Dunántúli-dombság (16 ha), on Nyugat-Dunántúl (10 ha), in the Dunántúli-középhegység (15 ha) and in the Északi-középhegység (50 ha). The probability of its documentation during the MÉTA mapping depended on the weather of the previous years, since this habitat has even more pioneer character, than B2.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: