B5 - Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek:
Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló gyepes társulások, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni egyenlőtlenségek csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt tőzegképződés rendszerint nem folyik. A domináns fajok a következők lehetnek: Carex acuta (=C. gracilis), C. acutiformis, C. disticha, C. melanostachya, C. otrubae (=C. cuprina), C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina. A zsombékosoknál nagyobb és egyenletesebb elterjedésű élőhely, jelenlegi hazai kiterjedése 11800 ha körüli. Legelterjedtebb a Tiszai-Alföldön (4200 ha), különösen a Nyírségen és a Felső-Tisza mentén (ugyanakkor a löszhátakról jórészt hiányzik). Jelentős állományai vannak a Dunai-Alföldön is (2040 ha), főleg a lápvidékeken. Gyakori a Dunántúli-dombságban is (2700 ha) és a Kisalföldön (1100 ha, főleg a Hanságban), de rendszeresen a Nyugat-Dunántúlon is (890 ha), valamint az Északi-középhegység dombvidékein (680 ha), ritkább a Dunántúli-középhegységben (220 ha). A hegységek belsejéből zömmel hiányzik. Sokféle típusa van a legkülönfélébb belvizes és/vagy lápos mélyedésekben, kisebb-nagyobb ártereken, erdő és erdőssztyepp klímájú területeken egyaránt. Rendszerint csak kisebb állományokat alkot, a nagyok áldozatul estek a lecsapolásoknak, így az országos elterjedtség ellenére összkiterjedése nem nagy.B5 – Non-tussock beds of large sedges:
Grassy communities developing on nutrient rich sites that are at least seasonally covered by water. The plant growth leads only exceptionally to prominent inequality of the vegetation surface. Normally there is no peat formation. Dominant species can be: Carex acuta (=C. gracilis), C. acutiformis, C. disticha, C. melanostachya, C. otrubae (=C. cuprina), C. riparia, C. vesicaria, C. vulpina. These sedge communities are more common and more evenly dispersed than tussock sedge communities. The total actual area of the habitat is 11800 ha in Hungary. It is most frequent on Tiszai-Alföld (4200 ha), especially on Nyírség and along the Felső-Tisza River (at the same time it is mainly missing from the loess ridges). There are significant stands also on Dunai-Alföld (2040 ha), but not along the Duna River, but in the fenlands of Turjánvidék and Őrjeg. It is also a frequent habitat of the Dunántúli-dombság (2700 ha), Kisalföld (1100 ha, mainly in Hanság), Nyugat-Dunántúl (890 ha), and of the colline regions of the Északi-középhegység (680 ha), but it is more infrequent in the Dunántúli-középhegység (220 ha), and is missing from the inner part of the mountains. Usually the habitat occurs only in small stands in the country, the large stands became victims of the drainages; consequently its total area is relatively small, despite that it is widespread.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: