B6 Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak:
Erősen szikes talajú, a vegetációs időszak jelentős részében (esetleg egészében) szikes vízzel borított mocsarak, amelyek növényzetét uralkodóan Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani, Eleocharis uniglumis, Scirpus litoralis, esetleg konszociáció alkotóként a Phragmites australis alkotja. Jellegzetes, kontinentális klímát igénylő vizes élőhely. Sajnos a definíció hangsúlyai ellenére ide sorolták a szikespusztákon található, de nem erősen szikes talajú tavikákásokat és zsiókásokat is, ezért jelenlegi hazai kiterjedése magas lett, közelíti a 7400 ha-t (az elterjedést e tágabb értelmezés alapján jellemezzük). Csak az Alföldön fordul elő, a Dunától keletre a Sárvíz völgyétől eltekintve kérdéses. Hiányzik az Északi-középhegységből is. A Tiszai- és a Dunai-Alföldön közel azonos elterjedtségű (3700, ill. 3600 ha). Elsősorban szikes tavakban, szoloncsák tájak szikes mocsaraiban és szolonyec puszták mélyedéseiben fordul elő. A leggyakoribb a Duna-síkon, a Duna-Tisza közi hátság keleti lejtőjén, valamint a Hortobágy vidékén.B6 – Salt marshes:
Marshes that are covered by saline water in the major part of the vegetation period (occasionally year-round). The dominant species are: Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani, Eleocharis uniglumis, Scirpus litoralis, occasionally Phragmites australis. A typically wet habitat that requires continental climate. Unfortunately, in spite of the definition many stands of Scirpus lacustris that occurred on saline pusztas, but without strongly saline soils were classified into this group by the MÉTA mappers. Consequently, its actual area is large in the country, almost 7400 ha (the distribution is interpreted according to this broad sense in the followings). Salt marshes occur only on Alföld; except the valley of Sárvíz the occurrence is uncertain in the region west from Duna River, and they can not be found in the Északi-középhegység, either. The habitat has almost equal area on Tiszai-Alföld and on Dunai-Alföld (3700 and 3600 ha). It prefers saline lakes, the saline marshes of solonchak regions and depressions of solonetz pusztas. Salt marshes are most frequent on Duna-sík, on the eastern slopes of Kiskunság, and in and around the Hortobágy.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: