BA Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok - Fine-scale mosaic or zonation of marsh communities of channels, ditches and artificial lakes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
BA - Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok:
Belvízelvezető, öntöző stb. csatornák, mesterségesen szabályozott, csatornásított patakok, erek, valamint mesterségesen kialakított állóvizek (halastavak, víztározók, bányagödrök, kubikok, vályogvetők, öntözőgödrök) rendszerint sávszerű, de mozaikos (hosszabb-rövidebb szakaszonként váltakozó) parti mocsári zónája (nádas, sásos, hídőrös, harmatkásás stb.) és a közvetlenül partközeli víztestben, illetve a mocsárnövényzet öbleiben lévő hínármozaik. Lehet ártéri-mocsári, lápi és sziki jellegű. Ezt az élőhelyet azért térképeztük, mert a hínár és mocsári társulások olykor olyan finom mozaikokban fordulnak elő (pl. keskeny parti zónákban), hogy önálló térképezésük nem volt lehetséges. E mozaik jelenlegi hazai kiterjedése kb. 11000 hektár, de mivel a térképen is láthatóan nem minden térképező használta ezt a kategóriát, az értéket alulbecsültnek tekintjük. A leggyakoribb a Tiszai- (6900 ha), valamint a Dunai-Alföldön (3300 ha), az egykori árterületek és belvizes tájak lecsapoló csatornáiban, valamint a halastavakban. Szórványos a Kisalföldön (210 ha) és a Dunántúli-dombságban (650 ha), ritka a Nyugat-Dunántúlon (60 ha), a Dunántúli- (110 ha) és az Északi-középhegységben (120 ha). Az elterjedés egyben hazánk megszüntetett ártereit és belvizes tájait is mutatja.BA – Fine-scale mosaic or zonation of marsh communities of channels, ditches and artificial lakes:
Marshes of channels for irrigation and for draining inland waters, artificially canalized streams, streamlets and artificial standing waters (fish ponds, reservoirs, mine pits, irrigation pits). This habitat includes both the waterside marsh vegetation (reed, sedge, Alisma, Glyceria etc. beds) and the aquatic vegetation, respectively. It can have marshy, fen and saline character. We mapped this vegetation mosaic as a complex habitat, because the mapping of the constituting habitats would have been impossible at the scale of the MÉTA program. Its total area is 11000 ha in Hungary, but we consider it as an underestimation, since, as it is obviously visible on the map, not all mappers used this category. It is most frequent on Tiszai-Alföld (6900 ha) and on Dunai-Alföld (3300 ha), in the drainage channels of former floodplains. It is sporadic on Kisalföld (210 ha) and in the Dunántúli-dombság (650 ha), rare on Nyugat-Dunántúl (60 ha), in the Dunántúli-középhegység (110 ha) and in the Északi-középhegység (120 ha).
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: