D2 - Kékperjés rétek - Molinia meadows

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
D2 - Kékperjés rétek:
Nedves réti növénytársulások, amelyekben kékperje (Molinia) fajok uralkodnak. A talajvíz rendszerint nem éri el a felszínt. A talaj rendszerint erősen humuszos vagy tőzeges. Uralkodó lehet a Molinia hungarica vagy a Molinia arundinacea. Termőhelyi igényei miatt hazánk feláramló vizű homokvidékein és hegylábain, valamint erdőklímájú tájainak pangó vizű részein fordul elő. Jelenlegi hazai kiterjedése 7800 ha körüli. Legelterjedtebb a Dunai-Alföldön (6200 ha), különösen a Duna-Tisza köze lápvidékein (Turjánvidék, Őrjeg, Dorozsma-majsai-hát). A Tiszai-Alföldön szinte csak a Nyírségben fordul elő (240 ha), bár itt az állományok kis kiterjedésűek és részben mocsárréti jellegűek. A folyók árterén a lecsapolások előtt még előfordult, de a mentesítés ezeket az állományokat a száraz klímájú tájakban megszüntette. A Kisalföldön (360 ha) a Hanság keleti medencéjében gyakoribb, a Nyugat-Dunántúlon (420 ha) pedig az Őrségben és Göcsejben. Fajgazdag állományai vannak a Dunántúli-középhegység peremein (250 ha), különösen a Bakonyalján. Ritka a Dunántúli-dombságban (50 ha) és az Északi-középhegységben (100 ha). Szárazgyepekké kiszáradó állományainak tipizálása nehéz, hiszen degradált láprétnek, száraz mocsárrétnek, sőt akár jellegtelen sztyepprétnek is tekinthetők.D2 – Molinia meadows:
Wet meadows with the dominance of Molinia species. Regularly the groundwater does not reach the ground surface. The soil is typically rich in humus or peat. Molinia hungarica or Molinia arundinacea is the dominant of the habitat. Due to its site demands, Molinia meadows occur on the sand regions and foothills with upwelling water, as well as in forest-climate regions with stagnant water. Its total actual area is 7800 ha in the country. It is most frequent on Dunai-Alföld (6200 ha), especially on the fenlands of Duna-Tisza köze (Turjánvidék, Őrjeg, Dorozsma-Majsai-hát). On Tiszai-Alföld it can be found almost only on Nyírség (240 ha), although the stands are small and partly have marsh meadow character. Before the drainage it occurred on the river floodplains, but after that it disappeared from the drier parts. Molinia meadows are common on Kisalföld (360 ha) in the eastern basin of Hanság, and also in Őrség and in the Zalai-dombság on Nyugat-Dunántúl (420 ha). There are species rich stands on the foothills of Dunántúli-középhegység (250 ha), especially on Bakonyalja. They are uncommon in the Dunántúli-dombság (50 ha) and in the Északi-középhegység (100 ha). The classification of dried-out stands is difficult, since they can be considered as degraded fens, dry marsh meadows, or even as uncharacteristic dry grasslands, respectively.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: