D5 - Patakparti és lápi magaskórósok - Tall herb communities of creeks and fens

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
D5 - Patakparti és lápi magaskórósok:
Elsősorban hegy- és dombvidéken, ritkábban alföldi területeken kialakuló élőhely, amely csapadékos, gyakran hűvös klímához és friss, többnyire folyó vízhez, ritkábban lápokhoz kötődik. Gyakran szegély jellegű növényzet, amelyet 1-2 m magas, dús lombú, nagy levélfelületű kétszikű fajok (pl. acsalapu – Petasites hybridus, erdei angyalgyökér – Angelica sylvestris, halpvány aszat – Cirsium oleraceum, réti legyezőfű – Filipendula ulmaria) uralnak. Jelenlegi becslésünk alapján közel 500 ha-t borít hazánkban. Elsősorban a patakokat kíséri, leggyakoribb az Északai-középhegységben (kb. 180 ha), amelynek valamennyi tagjában előfordul. Csak kicsit található kisebb kiterjedésben a Nyugat- és a Dél-Dunántúlon, 110 – 110 ha). A Dunántúli-középhegységben ritkább (kb. 40 ha), itt a szárazabb részeken (Balaton-felvidék, Velencei- és Budai-hegység, Vértes, Gerecse) hiányzik vagy nagyon ritka. Előfordul az Alföldön is, itt azonban elsősorban lápokon (mintegy 35 ha, bár ez alábecslés lehet, pl. a nem legeltetett zsombékosok szélén nem ritka). Jól felismerhető, sokfelé, de kis kiterjedésben előforduló élőhely.D5 – Tall herb communities of creeks and fens:
Occurs mainly in mountain and colline, rarely in lowland environment and is connected to humid, often cool climate, and to constant and fresh, usually moving water supply or more infrequently to fens. Tall forbs with dense foliage and large leaf surface (Petasites hybridus, Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria) dominate this wet, often fringe habitat. According to our recent estimation it covers 500 ha in Hungary. Primarily it follows streams, most commonly in the Északi-középhegység (approx. 180 ha), occurring in all mountain parts of that. It can be found with slightly smaller area on Nyugat- and Dunántúli-dombság (110 and 110 ha). It is more infrequent in the Dunántúli-középhegység (approx. 40 ha), and becomes extremely scarce or is simply absent in drier parts of that (Balaton-felvidék, Velencei-, Budai-hegység, Vértes, Gerecse). On Alföld it is principally present on fens (approx. 35 ha, but this number should be an underestimation, considering that this habitat is not rare around the ungrazed tussock fens). It is easy to identify this habitat, and it occurs in many places, but always with small extension.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: