D6 - Ártéri és mocsári magaskórósok - Tall herb communities of floodplains and marshes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
D6 - Ártéri és mocsári magaskórósok:
Hullámtéri, ártéri és mocsári élőhelyeken kialakuló, magasnövésű kétszikű fajok által dominált élőhely. Jellemző fajok: Tanacetum vulgare, Althaea officinalis, Lythrum salicaria, Lythrum virgatum, Lysimachia vulgaris, Pastinaca sativa, Glycyrrhiza echinata, Atriplex sagittata, Artemisia vulgaris, Rumex crispus. Nem egyértelműen azonosítható élőhely, így az országos 2200 ha-t alulbecsültnek tartjuk. A térképen megfigyelhető sűrűsödések is részben térképezői döntések következménye. A jelentős vízszintingadozás, valamint az elmaradó tájhasználat teremti meg leginkább termőhelyét, talán ezért ritkább egyes tájakban, különösen az ország nyugati harmadában. A legkiterjedtebb a Tiszai-Alföldön (1130 ha, azaz itt sem gyakori), valamint a Dunai-Alföldön (270 ha, pl. az Alsó-Duna-völgyben). Nem ritka az Északi-középhegységben (550 ha), főleg a Sajó mentén és az érintkező Bodrog menti részeken. Ritka a Kisalföldön (50 ha), a Dunántúli-dombságban (125 ha), a Nyugat-Dunántúlon (5 ha), valamint a Dunántúli-középhegységben (50 ha). A zavart, gyomos, illetve a természetesebb, akár endemikus fajokban is gazdag állományok közötti sok átmenet, valamint a gyakori erdőszegélyi helyzet miatt térképezése nehéz, külön odafigyelést igényel.D6 – Tall herb communities of floodplains and marshes:
Habitat dominated by tall forbs (characteristic species: Tanacetum vulgare, Althaea officinalis, Lythrum salicaria, Lythrum virgatum, Lysimachia vulgaris, Pastinaca sativa, Glycyrrhiza echinata, Atriplex sagittata, Artemisia vulgaris, Rumex crispus). Its identification is not straightforward, hence its total 2200 ha area is considered as an underestimation. The aggregated occurrences on the map are, at least partly, the result of mapper’s decision. Significant water fluctuation and the ceased land use generate suitable site conditions for the habitat. This may be the reason of its rarity in certain parts of the country; especially in the western third of it. Tall herb communities have the largest extension on Tiszai-Alföld (1130 ha, namely they are not frequent here either), as well as on Dunai-Alföld (270 ha, e.g. in Alsó-Duna-völgy). The habitat is not rare in the Északi-középhegység (550 ha, mainly along River Sajó and along the connecting parts of River Bodrog). It is infrequent on Kisalföld (50 ha), in the Dunántúli-dombság (125 ha), on the Nyugat-Dunántúl (5 ha), and in the Dunántúli-középhegység (50 ha). There are several transitions between the disturbed, weedy stands and the more natural stands that are occasionally rich in endemics (Leucanthemella serotina, Armoracia macrocarpa). This fact, as well as the fact that tall herb communities often grow at forest fringes, make their mapping difficult, and demands special attention.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: