F1a - Ürmöspuszták - Artemisia salt steppes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
F1a – Ürmöspuszták:
Festuca pseudovina és kodominánsként leggyakrabban az Artemisia santonicum által dominált, rövidfüvű, sziki fajokban gazdag, sztyepréti és réti fajokat nem vagy alig tartalmazó, általában nagy kiterjedésű, időszakosan nedves szárazgyepek. Jelenlegi hazai kiterjedésük mintegy 33800 ha. Jellegzetesen alföldi élőhely: a Répce, a Sió és a Hernád menti néhány meglepő, apró előfordulástól eltekintve az ország nagy részéről teljesen hiányzik (Kisalföld, Dunántúli-dombság, Nyugat-Dunántúl, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység). Előfordulása sós talajvizet és kontinentális klímát feltételez. Jelentős állományai vannak a Dunai-Alföldön (3900 ha), főleg a Duna-síkon (3700 ha), illetve szórványosan a Sárvíz mentén. Állományainak 88%-a azonban a Tiszai-Alföldön van (29900 ha). Óriási foltokat alkot a Hortobágyon (13000 ha), a Körös-vidéken és a Körös-Maros köze medencéiben, ahol történeti adatok szerint a lecsapolások előtt is – akár már a jégkortól - hasonlóan nagy területeket borított. Az Alföld egyik legősibb vegetációtípusa.F1a – Artemisia salt steppes:
Only periodically and slightly wet dry grasslands, dominated by Festuca pseudovina and Artemisia santonicum as the most frequent codominant species. Large stands (puszta) are typical. They are usually rich in halophytic species, but do not, or rarely contain loess steppe and wet meadow species. The total actual area is around 33800 ha. It is a very characteristic habitat. Beside from some surprising, small occurrences along Répce, Sió and Hernád rivers, it is completely missing from the major part of the country (Kisalföld, Dunántúli-dombság, Nyugat-Dunántúl, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység). It demands saline groundwater and continental climate. There are large stands on Dunai-Alföld (3900 ha), especially on Duna-sík (3700 ha), and it occurs sporadically along Sárvíz as well. However, 88% of the stands are on Tiszai-Alföld (29900 ha). It forms giant patches on Hortobágy (13000 ha), on Körös-vidék and in the basins of Körös-Maros köze, where, according to historical data, it covered similarly large areas also before the drainages (its area is more or less constant probably from the ice age). One of the most ancient vegetation types of Alföld (Molnár and Borhidi 2003).Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: