G3 - Nyílt szilikát sziklagyepek - Siliceous open rocky grasslands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
G3 - Nyílt szilikát sziklagyepek:
Szilikátos kőzetek (pl. andezit, bazalt, riolit, gránit, stb.) sziklakibúvásain, sziklafalakon, nyílt törmeléklejtőkön, általában száraz, napos, szeles oldalakon megjelenő „pionír”, nyílt vagy gyengén záródó (a gyepszint záródása < 50%), tulajdonképpen félsivatagi, természetes élőhelyek. Az évelő fűfélék tömeges elszaporodásához, zárt gyepek kialakulásához az abiotikus adottságok nem teremtenek megfelelő feltételeket. Az élőhelyet jellemző fajok együttes előfordulásához már kb. 4 m2–nyi sziklafelület is elegendő. Jelenlegi becsült összes hazai kiterjedése mintegy 125 ha. Csak az Északi-középhegységben fordul elő számottevő mennyiségben (120 ha), itt a szilikátos kőzetek alkotta hegységekben, hegységrészekben találjuk a hazai állományok nagy részét (főleg a Börzsönyben, a Mátrában, Medvesen, a Sátor-hegységben, de szórványosan a Cserhátban és a Bükkben is). A Dunántúli-középhegységben jóval ritkább (Visegrádi-hegység, Velencei-hegység, Bakony, Balaton-felvidék), itteni összkiterjedése nem éri el az 5 ha-t.G3 – Siliceous open rocky grasslands:
Habitat on outcrops, cliffs and open screes of silicate rocks (for example andesite, basalt, rhyolite, granite, etc.), occurring usually on dry, sunny, windy slopes. It is a “pioneer”, open, or poorly closed natural habitat (the cover of the grass layer is < 50%), practically a semi-desert. The extreme abiotic conditions do not assist the mass spread of perennial grass species, or the development of closed grasslands. Already 4 m2 of rock surface is sufficient for the collective appearance of the characteristic species. The estimated total area of the habitat is 125 ha in Hungary. It occurs with greater amount (120 ha) only in the Északi-középhegység; the majority of the stands can be found in the mountains of silicate base rock (mainly in Börzsöny, Mátra, Medves, Sátor-hegység, but sporadically in Cserhát and Bükk also). Much more infrequent in Dunántúli-középhegység (Visegrádi-hegység, Velencei-hegység, Bakony, Balaton-felvidék), the total area here is less than 5 ha.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: