OA - Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
OA – Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek:
Jellegtelen, degradált vizes vagy kiszáradó vizes élőhelyek, amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be, és fásszárú növényzetet nem vagy alig tartalmaznak. A jellegtelenség oka és a terület eredete igen sokféle lehet. Ide tartoznak pl. a kiszáradt, elgyomosodott vagy másodlagos, regenerálódó magassásosok, a jellegtelen nádasok, a változó vízszintű vagy időnként kiszáradó holt medrekben, folyómedrekben és kubikgödrökben található jellegtelen mocsári közösségek, az ártéri és mocsári ruderális és félruderális növényzet nedvesebb típusai és a belvizes szántók másodlagos mocsarai, nádasai, zsiókásai is. Becsült összkiterjedése mintegy 6140 ha, de megjegyezzük, hogy a jellegtelen vizes élőhelyek egy részét a megfelelő mocsárkategóriába, főleg B1a-ba, B2-be, BA-ba is sorolhatták. Állományainak kétharmada az Alföldön található: a Tiszai-Alföldön 2380 ha, a Dunai-Alföldön 1500 ha. Gyakoribb még a Dunántúli-dombságban (1100 ha), ritka a vizes élőhelyekben sokkal szegényebb Kisalföldön (170 ha), Nyugat-Dunántúlon (340 ha), valamint Dunántúli- (280 ha) és Északi-középhegységben (360 ha). Értelmezési nehézségek miatt a térkép nem a pontos elterjedést mutatja, egyes térképezők gyakrabban használták e kategóriát, mint mások. A dunántúli ritkasága azonban valós okokra vezethető vissza.OA – Uncharacteristic wetlands:
Uncharacteristic, degraded, wet or drying wetlands of diverse origin that can not be categorized to any semi-natural habitat type. Presence of woody vegetation is minimal. The weedy, secondary wet tall herb communities also belong to this group; as the uncharacteristic marshy communities in oxbows, river beds; the wetter variants of ruderal and semi-ruderal vegetation of floodplains and marshes; and also the secondary marshes, reed beds, club-rush communities of temporarily flooded arable fields. The estimated total area of the habitat is 6140 ha, although it should be noted that uncharacteristic wetlands were partly classified to the adequate marsh habitat type, mainly to B1a, B2, BA. Two-thirds of the stands can be found on Alföld: 2380 ha on Tiszai-Alföld, 1500 ha on Dunai-Alföld. Uncharacteristic wetlands are also common in the Dunántúli-dombság (1100 ha), but infrequent in the regions that are much poorer in wet habitats; on Kisalföld (170 ha), Nyugat-Dunántúl (340 ha), and in the Dunántúli- (280 ha) and Északi-középhegység (360 ha). By reason of interpretation difficulties the map does not show the accurate distribution; some mappers used this category more often than others. Nevertheless its infrequency on Dunántúl can be partly explained by real causes.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete<

Csatolt dokumentum: