J1a - Fűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
J1a – Fűzlápok, lápcserjések:
Lefolyástalan területeken és feltöltődőben lévő morotvákban kialakult, cserjék (elsősorban a rekettyefűz) uralta, többé-kevésbé tőzeges talajú, gyakran fajszegény, lápi élőhelyek. Vizük állandóan pangó jellegű. Megfelelő vízviszonyok mellett jó ellenálló képességű és jó regenerációs képességű lápi élőhely, ami a legeltetés és fahasználat visszaszorulásával terjedni is képes, elsősorban a zsombékosok rovására. Az országban meglepően egyenletesen elterjedt, Jelenlegi hazai kiterjedése kb. 1680 ha. Leggyakoribb a Tiszai-Alföldön (650 ha, leginkább a Nyírségen, részben a Beregi-síkon és a Sajó-torkolatnál), gyakori a Dunai-Alföldön is (480 ha), elsősorban a Turjánvidéken, az Őrjegben és a Dráva-síkon. Szórványos a Kisalföldön (140 ha), a Dunántúli-dombságban (180 ha, elsősorban Belső-Somogy láposabb vidékein), a Nyugat-Dunántúlon (105 ha), ritka a Dunántúli- (50 ha) és az Északi-középhegységben (80 ha).J1a – Willow mire shrubs:
Developed in endorheic areas (areas lacking surface drainage) and in old oxbow lakes dominated by shrubs (generally Salix cinerea), growing on soils with different peat content. In case of suitable water conditions they have good regeneration potential. With the decrease of grazing and coppicing, this habitat can even extend its area, mainly at the expense of tussock sedge communities. It is surprisingly evenly dispersed in the country, though its actual area is approx. 1680 ha in Hungary. It is most frequent on Tiszai-Alföld (650 ha, on Nyírség and Szatmár-Beregi-sík and at the Sajó River), also common on Dunai-Alföld (480 ha), especially on Turjánvidék, in Őrjeg and on Dráva-sík. Willow mire shrubs are sporadic on Kisalföld (140 ha), in the Dunántúli-dombság (180 ha, mainly in Belső-Somogy), on Nyugat-Dunántúl (105 ha), and infrequent in the Dunántúli- középhegység (50 ha) and Északi-középhegység (80 ha).Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete<

Csatolt dokumentum: