J3 - Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
J3 – Folyómenti bokorfüzesek:
Folyók zátonyain, partjain, esetleg hullámtéri morotvák szegélyein kialakult, cserje magasságú élőhelyek, amelyek fás növényeit túlnyomórészt Salix-fajok képezik (elsősorban: S. purpurea, S. triandra, S. viminalis). Kimondottan folyóvizek partján kialakuló pionír élőhely, ezért nagyobb folyóinkhoz kötődik. Jelenlegi hazai kiterjedése mintegy 1380 ha. Legelterjedtebb, legösszefüggőbb elterjedésű a Duna mentén (kb. 720 ha), a Tiszai-Alföldön ritkább (530 ha), sőt a part meredeksége, a zátonyok hiánya (és kisebb részben a nehéz térképezhetőség) miatt a Tisza egyes szakaszairól nincs is adatunk. A Körösök völgyében szintén csak szórványos. Előfordul még a Rába mentén (kb. 80 ha), az Északi-középhegységben (44 ha) főleg a Hernád mentén. Ritka a Dunántúli-dombságban (14 ha), és hiányzik a Dunántúli-középhegységből. Jellegzetesen abiotikus élőhely, melynek elterjedését a folyó hordalékképzésén kívül a partvédelmi beavatkozások, valamint a visszaduzzasztások befolyásolják. Nem ritka, hogy a puhafaliget fajai (pl. Salix alba, S. fragilis) alkotnak bokormagasságú, ráadásul gyakran igen keskeny állományokat, ezek besorolása bizonytalanabb.J3 – Riverine willow shrubs:
High-growing shrub habitats on river bars and riverbanks, occasionally on the fringes of oxbow lakes. The shrubs are usually Salix species (S. purpurea, S. triandra, S. viminalis, S. fragilis, S. alba). Since this pioneer habitat develops specifically on riverbanks, it is connected to the greater rivers. Its total actual area is 1380 ha. Riverine willow scrub is the most widespread along Duna River (approx. 720 ha), and on Tiszai-Alföld (530 ha), but it is missing from certain segments of Tisza River, because of the steep bank, the lack of river bars and partly because of incomplete mapping (inaccessibility of the stands). It is also sporadic in the valley of the Körös Rivers. Additionally it occurs along the River Rába (approx. 80 ha), in the Északi-középhegység (44 ha) mainly along Hernád River. It is uncommon in the Dunántúli-dombság (14 ha), and is missing from the Dunántúli-középhegység. The development of the habitat is determined by abiotic conditions; besides the river sedimentation its distribution is influenced by the actions of river bank protection and water damming.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete<

Csatolt dokumentum: