L2b - Cseres-kocsányos tölgyesek - Turkey oak - pedunculate oak woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
L2b - Cseres-kocsányos tölgyesek:
Csapadékosabb síkságokon, alacsony dombvidékeken előforduló, cser- (Quercus cerris) és / vagy kocsányos tölgy (Q. robur.) különböző arányú elegyei alkotta erdők. A lombszintben a kocsánytalan tölgy (Q. petraea) és szálanként a gyertyán (Carpinus betulus) is gyakran jelen van. A gyepszintben igényesebb szárazságtűrő és / vagy fényigényes erdei fajok is előfordulnak, de többnyire kisebb számban. A cseres-kocsányos tölgyesek előfordulása szorosan kapcsolódik a viszonylag sok és kiegyenlített eloszlású csapadékhoz, valamint a szélsőséges vízgazdálkodású (változó vízellátású, azaz időszakosan nedves ill. száraz), homokon, agyagon, agyagos kavicson kialakult talajokhoz. Jelenlegi hazai összes kiterjedése közel 15000 ha, amely szinte kizárólag a Dunántúlra esik. Legfontosabb előfordulásai a Dunántúli-középhegység északnyugati lábánál ill. a Kisalföld délkeleti peremén (6000 ha, Vértes- és Bakonyalja, ill. Pápa-Devecseri-sík), a Nyugat-Dunántúl sík és alacsony dombvidéki területein (közel 6000 ha, Sopron-Vasi-sík, Kemeneshát), valamint a Dél-Dunántúl homokvidékén (3000 ha, Belső-Somogy) találhatók. A Dunántúlon szórtan máshol is előfordul (Zalai-dombság, bizonytalan adatai vannak Külső-Somogyból is). Az Alföldről hiányzik és az Északi-középhegység területén is csak kevés, szigetszerű, bizonytalan adatát ismerjük.L2b – Turkey oak - pedunculate oak woodlands:
Mixed forests dominated by Quercus cerris and/or Q. robur occurring on humid lowlands and on low, flat hilly regions. Q. petraea, and sporadically hornbeam can also be present. The water-supply is highly variable (periodically wet or dry); and this edaphic feature leads to oak dominance. Turkey oak - pedunculate oak woodlands are strongly connected to the relatively high and even precipitation, as well as to the soils of extreme water regime, developed on sand, clay, and clay/argillaceous gravel. The total area of the habitat is nearly 15000 ha, almost exclusively on Dunántúl. The most relevant occurrences can be found on the north-western foothills of the Dunántúli-középhegység, at the south-eastern edge of Kisalföld (6000 ha, Vértesalja and Bakonyalja, and Pápa-Devecseri-sík), on the lowlands and low hilly parts of Dunántúl (almost 6000 ha, Sopron-Vasi-sík, Kemeneshát), and on the sandy region of Dél-Dunántúl (3000 ha, Belső-Somogy). Sporadically it also occurs in other regions of Dunántúl (e.g. Zalai-dombság; its occurrence is uncertain in Külső-Somogy). It is absent from Alföld, and we have only few, isolated, uncertain data from the Északi-középhegység. Recent stands of some variants of these woodlands can be secondary; formerly (100-200 years ago) wooded pastures were on their place, which is still visible in their structure and species-pool. Light-demanding, drought-tolerant forest specialist species are also present in the herb layer, but with a smaller amount.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: