M2 - Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek - Open loess steppe oak woodlands with openings

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
M2 - Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek:
Löszgyepekkel, félszáraz gyepekkel, sztyepcserjésekkel és / vagy töviskesekkel mozaikos, ligetes megjelenésű, alacsony vagy közepes növekedésű, általában dús cserjeszintű, erdei és sztyeprét fajokat egyaránt tartalmazó gyepszintű tölgyes erdő az alföldi, a dombvidéki és a hegylábi régióban. Ritka és kis kiterjedésű élőhely, összesen mintegy 100 (részben kétes) előfordulása ismert, amelyek összkiterjedése nem éri el a 100 ha-t. Elszórtan, szigetszerűen fordul elő az Alföld szélén, valamint a Baranyai-dombságban, a Velencei-hegységben, a Gödöllői-dombvidéken, a Cserhát déli részén, a Mátra és a Bükk lábánál, a Cserehát déli részén és Tokaj-hegyalján. A száraz, erdőssztyep klímájú területekhez, löszös üledéken kialakult talajokhoz kötődő élőhelytípus. Korábban kiterjedtebb lehetett, ma szinte már csak facsoportok, szegélyek formájában található meg.M2 – Open loess steppe oak woodlands with openings:
Low or medium-high growing oak forests on lowlands, foothills, and in the hilly regions with usually dense shrub layer and with forest and steppe species in the herb layer. The habitat is a mosaic of open forest and loess steppes, semi-dry grasslands, steppe thickets and/or scrub vegetation of Prunus spinosa and Crataegus monogyna. An infrequent habitat with small extension; 100, partly uncertain occurrences are known, covering less than 100 ha altogether. It occurs sporadically at the edge of Alföld, as well as in the Baranyai-dombság, in the Velencei-hegység, in the Gödöllői-dombvidék, at the southern part of Cserhát, on the foothills of Mátra and Bükk, at the southern part of Cserehát and on Tokaj-hegyalja. Connected to the forest steppe climate and to the soils developed on loess or loess-like sediments, formerly it covered presumably larger areas, but currently almost exclusively tree groups and woodland fringes represent the habitat.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: