M5 - Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
M5 – Homoki borókás-nyárasok:
Ligetes megjelenésű, homoki gyepekkel mozaikos, cserjés vagy erdőformájú, kevés fajú és erdei fajokban szegény, boróka és/vagy fehér, illetve szürke nyár dominálta állományok az Alföld homokvidékein. Minimális záródása 20%. Jellegzetesen Duna-Tisza közi élőhely. Jelenlegi hazai kiterjedése 3000 ha körüli. Teljesen hiányzik a Tiszai-Alföldről, a Dunántúli-dombságból, a Nyugat-Dunántúlról, a középhegységekből, és csak töredékállományai vannak a Kisalföldön (kb. 10 ha). A Mezőföldről feltehetően kipusztult. A Duna-Tisza közén általánosan elterjedt, az állományok zöme a táj déli részére esik, ahol a homokbuckásokban alkot jórészt spontán állományokat. A homok kisebb szemcsenagysága és a buckások ritkasága miatt a keleti hátságlejtőn ritka, állományai részben ültetett, kiligetesedett hazai nyárasok.M5 – Poplar-juniper steppe woodlands:
Shrublands or forests dominated by Juniperus communis and/or by Populus alba and P. canescens on the sand regions of Alföld. This species poor, open habitat is typically poor in forest species and forms a mosaic with open sand steppes. Minimal closure of the tree layer is 20%. It occurs characteristically on Duna-Tisza köze, the total actual area is around 3000 ha in Hungary. It is completely missing from Tiszai-Alföld, Nyugat-Dunántúl, from the Dunántúli-dombság and the Dunántúli- and Északi-középhegység, and there are only fragmented stands on Kisalföld (approx. 10 ha). Presumably it is extinct from Mezőföld. Poplar-juniper steppe woodlands are widespread in Duna-Tisza köze, most of the stands can be found in its southern part. Because of the smaller grain size of the sand and the rarity of sand dune regions, the habitat is rare on the eastern gentle “slope” of Duna-Tisza köze; these stands are partly planted native poplar woodlands with spontaneous openings.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: