LY2 - Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
LY2 - Törmeléklejtő-erdők:
Hegyvidéki, kőtörmelékes lejtőkön, sziklás, meredek oldalakon, sziklaletöréseken megjelenő, üde vagy félüde talajú elegyes erdők. Meszes és szilikátos alapkőzeten egyaránt megjelenik, de meszes alapkőzeten gyakoribb. Lombszintje hársakban (Tilia spp.) gazdag, kőrisekkel (Fraxinus spp.), juharokkal (Acer spp.), esetleg bükkel (Fagus sylvatica) és / vagy tölgyekkel (Quercus spp.) elegyes. A gyepszintben jellemzőek a nitrofita fajok. Jelenlegi összes hazai kiterjedése mintegy 1700 ha. Ritka, de általánosan elterjedt az Északi- és a Dunántúli középhegységben (1000 ill. 500 ha, hiányzik: Cserehát, Putnoki-dombság, Heves-Borsodi-dombság, Velencei-hegység, ritka: Medves környéke, Cserhát). Előfordul még a Dél-Dunántúl hegyvidékein is (200 ha, Mecsek, Villányi-hegység). Esetenként a szurdokerdőktől [LY1], máskor a tetőerdőktől [LY4] való elkülönítése okozhat problémát.LY2 – Mixed forests of slopes and screes:
These mesic or semi-dry submontane habitats develop on steep, detrital, rocky slopes and screes, occurring on calcareous and silicate bedrock alike, but preferring the former one. Tilia species are prevalent, mixed with Fraxinus and Acer species, sometimes with beech and/or Quercus petraea. Nitrophytes are typical in the herb layer. The total area of the habitat is around 1700 ha. It is a rare but widespread habitat in the Északi- and in the Dunántúli-középhegység (1000 and 500 ha, absent: Cserehát, Putnoki-dombság, Heves-Borsodi-dombság, Velencei-hegység, infrequent: vicinity of Medves, Cserhát). It also occurs in the mountains of Dél-Dunántúl (200 ha, Mecsek, Villányi-hegység). Occasionally its differentiation from ravine woodlands [LY1] or from mixed relic oak woodlands [LY4] can be difficult.
Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Csatolt dokumentum: