Publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF version
2007

Bölöni J., Molnár Zs., Kun A., Biró M. (2007): Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007). Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 184 pp.

PDF icon Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007) (PDF 2.6 MB)
Tovább

Czúcz B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Botta-Dukát Z. és Molnár Zs. (2007): Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség – elemzések az adaptációs stratégia tudományos megalapozásához. Kutatási jelentés, kézirat. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 278 pp.

Kézirat (PDF 13.7 MB)

PDF icon NES_angol_osszef_2007.pdf, PDF icon NES_magyar_osszef_2007.pdf
Tovább

Deák J.Á., Csathó A.I., Greznerné R., Horváth D., Pándi I., Szabó-Szöllősi T. (szerk) (2007): VIII. MÉTA-TÚRA 2007. április 25-29.; Túrafüzet, Vácrátót, 2007

VIII. MÉTA-TÚRA PDF icon Sümegi Pál: Magyarország növényzetének története, PDF icon Tóth Tamás: Cserebökény (részletek) , PDF icon Szabó-Szöllősi Tünde: Nagyvárad régen és ma , PDF icon Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai (részletek) , PDF icon Csathó András István: A mezsgyék természetvédelmi jelentősége a Csanádi-háton , PDF icon Deák József Áron: A Kiskunsági-löszöshát és a Kónyaszék növényzeti, tájföldrajzi adottságai , PDF icon Exner Tamás: Környezetvédelmi hírek 2020-ból
Tovább

Horváth F., Molnár Zs., Révész A., Pataki Zs., Polgár L. (2007): Magyarország élőhely-térképezési programja. Térinformatika 5: 21-23.

PDF icon Magyarország élőhely-térképezési programja (PDF 2.6 MB)
Tovább

Molnár Zs., Pándi I., Greznerné R. (szerk.) (2007): IX. MÉTA-TÚRA 2007. augusztus 20-28. Túrafüzet, Vácrátót, 2007

IX. MÉTA-TÚRA PDF icon Agócs Gergely: A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége, PDF icon Andrásfalvy Bertalan: A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában?, PDF icon Kun András, Ruprecht Eszter, Bartha Sándor, Szabó Anna és Virágh Klára: Az Erdélyi Mezőség kincse: a gyepvegetáció egyedülálló.., PDF icon Szabó Anna: Mezőségi és széki erdők , PDF icon Varga Anna: A székelyföldi falurendtartásokról , PDF icon Ruprecht Eszter: Szukcessziókutatás és táji léptékű dinamikai vizsgálatok az Erdélyi Mezőségen (Magyarszovát), PDF icon Molnár Zsolt, Babai Dániel, Varga Anna és Biró Marianna: Hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben
Tovább

Molnár Zs., Bartha S., Seregélyes T., Illyés E., Tímár G., Horváth F., Révész A., Kun A., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Biró M., Bodonczi L., Deák J.Á., Fogarasi P., Horváth A., Isépy I., Karas L., Kecskés F., Molnár Cs., Ortmann-né Ajkai A., Rév Sz. (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225-247.

Springer Link
Tovább

Molnár Cs., Biró M., Bölöni J., Molnár Zs. és Horváth F. (2007-2008): Szakmai alapadatok az Európai Közösség Élőhelyvédelmi Irányelvének függelékes élőhelyeinek országjelentéséhez, az irányelv 17. cikke alapján (N200 élőhelyek Magyarországon). Kutatási jelentés - kézirat, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Tovább
2006

Hudák K., Rév Sz., Pándi I., Czirbik Cs., Greznerné R. (szerk.) (2006): VII. MÉTA-TÚRA, 2006. október 18-22.; Túrafüzet, Vácrátót 2006.

VII. MÉTA-TÚRA PDF icon Rémiás Tibor: A hagyományos gazdálkodás ritmusa (részletek), PDF icon Hudák Katalin (szerk): Gyepkezelés a fokozottan veszélyeztetett életközösségek megőrzése céljából a Putnoki dombság területén, PDF icon Faggyas István: Kelemér - Fejezetek a község néprajzához (részletek)
Tovább

Pándi I., Greznerné R., Major K-né (szerk.) (2006): VI. MÉTA-TÚRA, 2006. április 27-május 1. Túrafüzet, Vácrátót, 2006

VI. MÉTA-TÚRA PDF icon Borbás Vincze: A Balatonmellék flórájának múlt változásai és pusztulása (részlet), PDF icon Bölöni János: Faállomány-szerkezet, fafajösszetétel és az erdőtörténet kapcsolata a Tési-fennsík déli részén , PDF icon Borbás Vincze: Tapolcza lápteknője (részlet) , PDF icon MT07_F_Ajkai_2006_Meta_Murphy.pdf
Tovább

Molnár Zs. (2006): The development of new habitat mapping methods. In: Török K., Kovács-Láng E.(eds.) (2006): Recent research supporting sustainability. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 17-22.

Tovább
2005

Pándi I., Greznerné R., Major K-né (szerk.) (2005): V. MÉTA-TÚRA, 2005. október 5-9. Túrafüzet, Vácrátót, 2005

V. MÉTA-TÚRA
Tovább

Pándi I., Major K-né., Greznerné R. (szerk.) (2005): IV. MÉTA_TÚRA, 2005. április 21-24. Túrafüzet, Vácrátót 2005.

IV. MÉTA-TÚRA
Tovább
2004

Pándi I., Hertel R., Klucsik R., Major K. (szerk.) (2004): II. MÉTA-TÚRA, 2004. április 29 - május 2., Túrafüzet, MTA ÖBKI, Vácrátót

II. MÉTA-TÚRA PDF icon Csőre Pál: Fejezetek Magyarország erdeinek történetéből, PDF icon Petercsák Tivadar: Az erdő szerepe a hegyközi állattartásban (részlet)
Tovább

Pándi I., Hertel R., Major K-né., Klucsik R. (szerk.) (2004): III. MÉTA-TÚRA 2004. október 19-24.; Túrafüzet, Vácrátót, 2004

III. MÉTA-TÚRA PDF icon Vidra Tamás: Utazás Katymáziába!, PDF icon Sztrinkó István: Hogyan befolyásolja a mészkő az alföldi láprétek növényzetét? Adatok a réti mészkőről (részletek) , PDF icon Molnár Zsolt, Biró Marianna és Szollát György: A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek tájtörténete, PDF icon Biró Marianna: A legelőerdőktől a királyi vadászterületig: A Gödöllői-dombság rövid erdőtörténete
Tovább
2003

Bölöni J., Kun A., Molnár Zs. (2003): Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA) Élőhelyismereti Útmutatója (ÉIÚ) 2.0. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 161 pp. >>>

PDF icon Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának... (PDF 2.2 MB)
Tovább

I. MÉTA-TÚRA, 2003. október 18-24. Túrafüzet, MTA ÖBKI, Vácrátót

I. MÉTA-TÚRA PDF icon Vida Gábor: Helyünk a Bioszférában (részlet) , PDF icon Nagy János: Úszó gyepek, úszólápok , PDF icon Fráter Erzsébet: Botanikai útvesztő? avagy a tiszadobi Andrássy-kastély puszpáng-labirintusa , PDF icon Molnár Zsolt: A tiszadobi erdõk tájtörténete, PDF icon Debreczy Zsolt: Kialakulhatott-e a szárazság miatt alsó erdõhatár a Magyar Alföldön?, PDF icon Csőre Pál: A Tata-gesztesi-uradalom erdőgazdálkodása a XIX. század elején (részlet), PDF icon Galambos István: A Fenyőfő környéki erdeifenyvesek őshonossága, PDF icon Lelkes András és Magyari Máté: A Kis-Balaton
Tovább

Molnár Zs., Biró M., Botta-Dukát Z., Illyés E., Seregélyes T., Timár G. (2003): Magyarországi Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA) térképezési módszertani és Adatlapkitöltési Útmutatója (AL-KÚ) 3.3. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 54 pp.

PDF icon Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA)... (PDF 0.7 MB)
Tovább
2002

Bartha Dénes, Király Gergely és Molnár Zsolt (2002) A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. In: SALAMON-ALBERT É. (ed.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón, Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. –PTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 309-342.

PDF icon A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és ...
Tovább
2000

Molnár Zs. és Horváth F. (2000): IBOA, Intenzív BOtanikai Adatgyűjtés, Országos adatbázisok építése terepemberek publikált, kéziratos és naplóadataiból. Gólyahír III. 13. 3-14.

letöltés (100 KB, PDF)


Tovább
1998

Molnár Zs., Horváth F., Kertész M., Kun A., Aszalós R., Bagi I., Barabás S., Biró M., Csecserits A., Csete S., Gergely A., Hahn I., Halassy M., Horváth A., Körmöczi L., Margóczi K., Molnár E., Rédei T., Csomós Á., Seregélyes T., Szabó M., Szollát Gy., Tatár D.(1998): A vegetáció térképezésének objektivitása. Kitaibelia 3(2): 307-308.

PDF icon A vegetáció térképezésének objektivitása (PDF 0.6 MB)
Tovább
1997

Fekete G., Molnár Zs., Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Kézikönyvei II. Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.

PDF icon A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a... (PDF 1.8 MB)
Tovább
1990

Németh F. és Seregélyes T. (1989) Természetvédelmi információs rendszer: adatlap kitöltési útmutató. (Information system of nature conservation: guide for filling-in the data sheets) Kézirat – Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest

Tovább
1951

Soó R. & Zólyomi B. (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete. Kézirat gyanánt, Az Országos Természettudományi Múzeum Vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének és Növénytárának kiadása, Budapest

Tovább

Oldalak