Publikációk

Molnár Zs., Horváth F. (2008): Natural vegetation based landscape indicators for Hungary I.: critical review and the basic ‘MÉTA’ indicators. Tájökológiai Lapok> 6(1-2) : 61-75.

Natural vegetation based landscape indicators for Hungary (PDF 0.1 MB)97.81 KB
Tovább »

Molnár Zs. (2008): Szikes pusztáink. Magyarország élőhelyei 2. TermészetBÚVÁR > 63(4): 26-27.

Tovább »

Molnár Cs., Molnár Zs., Barina Z., Bauer N., Biró M., Bodonczi L., Csathó A. I., Csiky J., Deák J. Á., Fekete G., Harmos K., Horváth A., Isépy I., Juhász M., Kállayné Szerényi J., Király G., Magos G., Máté A., Mesterházy A., Molnár A., Nagy J., Óvári M., Purger D., Schmidt D., Sramkó G., Szénási V., Szmorad F., Szollát Gy., Tóth T., Vidra T. and Virók V. (2008): Vegetation-based landscape-regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica> 50(Suppl.): 47-58.

Acta Botanica Hungarica(PDF 0.3 MB)

Tovább »

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J., Horváth F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica> 50(Suppl.): 59-105.

Acta Botanica Hungarica (PDF 5,4 MB)

Tovább »

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J. (eds., 2008): APPENDIX (English names of the Á-NÉR habitat types; Natura 2000 habitats and their Á-NÉR habitats equivalents) Acta Botanica Hungarica> 50(Suppl.): 249-255.

Acta Botanica Hungarica(PDF 0.2 MB)

Tovább »

Molnár Zs., Bölöni J., Horváth F. (2008): Threatening factors encountered: Actual endangerment of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica> 50(Suppl.): 199-217.

Acta Botanica Hungarica (PDF 0.2 MB)

Tovább »

Molnár Zs., Bölöni J., Horváth F. (2008): Magyarország természetes növényzeti öröksége. Előszó a Természetbúvár „Magyarország élőhelyei” című új sorozatához. TermészetBÚVÁR >63(2):10-12.

Tovább »

Öllerer K., Negrean G. (szerk.) (2008): XII. MÉTA-TÚRA 2008. május 9-16.; Túranapló, Vácrátót, 2008

XII. MÉTA-TÚRA
Tovább »

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary I. Regional diversity and pattern of woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis >12: 5-15.

Vegetation of Külső-Somogy in Hungary (PDF 0.5 MB)484.34 KB
Tovább »

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. Regional diversity and pattern of non-woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis> 12: 17-29.

Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. (PDF 0.5 MB)501.81 KB
Tovább »

Seregélyes T., Molnár Zs., Bartha S., Csomós Á. (2008): Regeneration potential of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica> 50(Suppl.): 229-248.

Acta Botanica Hungarica (PDF 0.3 MB)

Tovább »

Seregélyes T., Molnár Zs., Bartha S., Csomós Á., Bölöni J. (2008): A hazai növényzet regenerációs képessége a MÉTA adatbázis adatai alapján. IV. Magyar Földrajzi Konferencia előadáskötete, Debrecen, pp. 219-229.

A hazai növényzet regenerációs képessége a MÉTA adatbázis... (PDF 5.6 MB)5.53 MB
Tovább »

Szili I. (2008): MÉTA-túra, avagy elkötelezett természetvizsgálók önképzése Természet Világa. 139/2: 59-61.

MÉTA-túra, avagy elkötelezett természetvizsgálók önképzése (PDF 4.95 MB)4.95 MB
Tovább »

Bölöni J., Molnár Zs., Illyés E., Kun A. (2007): A new habitat classification and manual for standardized habitat mapping. Annali di Botanica nouva series >7: 105-126.


A new habitat classification and manual for standardized... (PDF 15.5 MB)15.46 MB
Tovább »

Bölöni J., Molnár Zs., Kun A., Biró M. (2007): Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007). Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 184 pp.


Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007) (PDF 2.6 MB)2.62 MB
Tovább »

Czúcz B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Botta-Dukát Z. és Molnár Zs. (2007): Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség – elemzések az adaptációs stratégia tudományos megalapozásához. Kutatási jelentés, kézirat. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 278 pp.

Kézirat (PDF 13.7 MB)

NES_angol_osszef_2007.pdf38.93 KB, NES_magyar_osszef_2007.pdf61.61 KB
Tovább »

Horváth F., Molnár Zs., Révész A., Pataki Zs., Polgár L. (2007): Magyarország élőhely-térképezési programja. Térinformatika 5: 21-23.

Magyarország élőhely-térképezési programja (PDF 2.6 MB)2.59 MB
Tovább »

Molnár Cs., Biró M., Bölöni J., Molnár Zs. és Horváth F. (2007-2008): Szakmai alapadatok az Európai Közösség Élőhelyvédelmi Irányelvének függelékes élőhelyeinek országjelentéséhez, az irányelv 17. cikke alapján (N200 élőhelyek Magyarországon). Kutatási jelentés - kézirat, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Tovább »

Molnár Zs., Bartha S., Seregélyes T., Illyés E., Tímár G., Horváth F., Révész A., Kun A., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Biró M., Bodonczi L., Deák J.Á., Fogarasi P., Horváth A., Isépy I., Karas L., Kecskés F., Molnár Cs., Ortmann-né Ajkai A., Rév Sz. (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica >42: 225-247.

Springer Link
Tovább »

Molnár Zs. (2006): The development of new habitat mapping methods. In: Török K., Kovács-Láng E.(eds.) (2006): Recent research supporting sustainability. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 17-22.

Tovább »