Publikációk

Pándi I., Greznerné R., Major K-né (szerk.) (2005): V. MÉTA-TÚRA, 2005. október 5-9. Túrafüzet, Vácrátót, 2005

V. MÉTA-TÚRA
Tovább »

Pándi I., Major K-né., Greznerné R. (szerk.) (2005): IV. MÉTA_TÚRA, 2005. április 21-24. Túrafüzet, Vácrátót 2005.

IV. MÉTA-TÚRA
Tovább »

Pándi I., Hertel R., Klucsik R., Major K. (szerk.) (2004): II. MÉTA-TÚRA, 2004. április 29 - május 2., Túrafüzet, MTA ÖBKI, Vácrátót

II. MÉTA-TÚRACsőre Pál: Fejezetek Magyarország erdeinek történetéből111.54 KB, Petercsák Tivadar: Az erdő szerepe a hegyközi állattartásban (részlet)94.02 KB
Tovább »

Bölöni J., Kun A., Molnár Zs. (2003): Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA) Élőhelyismereti Útmutatója (ÉIÚ) 2.0. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 161 pp. >>>

Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának... (PDF 2.2 MB)2.17 MB
Tovább »

Molnár Zs., Biró M., Botta-Dukát Z., Illyés E., Seregélyes T., Timár G. (2003): Magyarországi Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA) térképezési módszertani és Adatlapkitöltési Útmutatója (AL-KÚ) 3.3. Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 54 pp.

Magyarország Élőhely-térképezési Adatbázisának (MÉTA)... (PDF 0.7 MB)635.76 KB
Tovább »

Bartha Dénes, Király Gergely és Molnár Zsolt (2002) A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. In: SALAMON-ALBERT É. (ed.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón, Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. –PTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 309-342.

A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és ...21.71 MB
Tovább »

Molnár Zs. és Horváth F. (2000): IBOA, Intenzív BOtanikai Adatgyűjtés, Országos adatbázisok építése terepemberek publikált, kéziratos és naplóadataiból. Gólyahír III. 13. 3-14.

letöltés (100 KB, PDF)


Tovább »

Molnár Zs., Horváth F., Kertész M., Kun A., Aszalós R., Bagi I., Barabás S., Biró M., Csecserits A., Csete S., Gergely A., Hahn I., Halassy M., Horváth A., Körmöczi L., Margóczi K., Molnár E., Rédei T., Csomós Á., Seregélyes T., Szabó M., Szollát Gy., Tatár D.(1998): A vegetáció térképezésének objektivitása. Kitaibelia >3(2): 307-308.

A vegetáció térképezésének objektivitása (PDF 0.6 MB)542.65 KB
Tovább »

Fekete G., Molnár Zs., Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Kézikönyvei II. Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.

A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a... (PDF 1.8 MB)1.78 MB
Tovább »

Németh F. és Seregélyes T. (1989) Természetvédelmi információs rendszer: adatlap kitöltési útmutató. (Information system of nature conservation: guide for filling-in the data sheets) Kézirat – Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest

Tovább »

Soó R. & Zólyomi B. (szerk.) (1951): Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete. Kézirat gyanánt, Az Országos Természettudományi Múzeum Vácrátóti Botanikai Kutatóintézetének és Növénytárának kiadása, Budapest

Tovább »